بستن

شهید مسعود کرمی پور شمس آبادی

وصیتنامه شهید مسعود کرمی پورشمس آبادی

نام: مسعود
نام خانوادگى: كرمى‌پورشمس‌آبادى
نام پدر: قدم‌على
تاریخ‌تولد: 1343/06/09
ش.ش: 2323
محل‌صدورشناسنامه: رونیز
 تاریخ شهادت: 1367/04/21
نوع حادثه: حوادث‌مربوط به‌جنگ‌تحمیلى
شرح حادثه: حوادث ناشى ازدرگیرى مستقیم بادشمن-توسط دشمن‌درجبهه
استان: بنیادشهیداستان‌فارس
شهر: اداره‌بنیادشهیداستهبان
 
بسمه تعالى


 با سلام ودرود بیكران برمنجى عالم بشریت وپیامبر اكرم (ص) وسرور شهیدان حسین بن على (ع) و مهدى موعود (عج) ونایب برحقش وبا سلام ودرود فراوان‌به روان پاك شهدا كربلاهاى ایران ورزمندگان همیشه پیروز اگر چه دنیا زیباودوست داشتنى است وانسان را به طرف خودش مى كشد اما همان پاداش الهى ازدنیا خیلى زیباتراست اگر چه مال دنیا را آخر كارباید گذاشت ورفت پس چرا درراه خدا انفاق نشود اگر چه بدنها ى ماساخته شده كه نهایتا خاك شود پس چرا درراه خدا قطعه قطعه نگردد این بنده حقیرمسعود كرمى پور فرزند مرحوم حاج قدرمعلى متولد 1342 به شماره شناسنامه 2323 صادره از استهبان وصیت خود را بشرح زیر اعلام مى دارم با توجه به مراتب فوق درسال 1361 به استخدام ارتش جمهمورى اسلامى ایران درآمدم وجهت نیل به هدف پا به عرصه جبهه نهادم تا درس ایثار وشهادت بیاموزم ودین خود را به میهن اسلامى ادانموده تا درسراى دیگر درپیشگاه عدل الهى شرمنده نباشم به جایگاه دلیرمردان اسلام شتافتم تا ازهرنظر وبا آنان كه اسوه مجاهدت و ایمان هستند همگام باشیم وبدین وسیله مرگ شرافتمندانه را صدها بار اززندگى ننگین ترجیح دادم آرى:
مرگ یك بار است ودرسنگر بسى فرخنده است این نمى زیبد كه دربستر بمیرد شیرنر
درجهان عشق ومحبتهاى گوناگونى وجود دارد كه هركدام آتشى است؟؟؟ كه جان را تابان وفروزان سازد ولى هیچكدام به پاكى وصفاى عشق الهى نمى رسد اسلام را ازدل وجان پذیرفته ام وتسلیم قوانین ومقررات آنم كه همانند داروى شفابخشى درقرآن مجید بوسیله محمد مصطفى (ص) براى نجات بشرآمده است اسلام بینشى دارد كه درباره جمیع جوانب زندگى بشریت دستورات ومشروعاتى دارد وحیات انسان را به جانب پیروزى ونیكى سوق مى دهد پس قرآن را بخوانید وبه آن عمل كنید آرى دنیا جاى تربیت وریاضت وقیامت جایگاه ابدى و فردوس برین عالیترین پاداش آن است من آگاهانه این راه را انتخاب نموده ام تا بتوانم به عالیترین پاداش الهى كه همان جوار حق است دست یابم انشاءالله این زندگى بى اعتبار چند روزه ارزش آن‌را ندارد كه كسى شرافت انسانیت را به ننگ وپستى وبى غیرتى آلوده سازد آرى زندگى شیرین است حیات دلكش وجان گرامى ولى شرافت؟؟؟ وعزت نفس وسرافرازى وغیرتمندى وآزادگى وجوانمردى شریفتروگرامى ترازجانند آن‌كه انسان است مرگ با عزت را هزار بار به زندگى ننگین ترجیح مى دهد زندگى زیبااست تاوقتى كه شرافت انسان پایمال نشود وعزت نفس آدمى ازبین نرود آن‌جا كه فضیلتها ترك ودناییت جانشین آن گردد آن‌جا كه مردى ومردانگى بربنددو پستى حكمفرما شود زندگى چه معنى دارد این رابدانید كه ارزش زندگى درشرافتمندانه زیستن آن است هرچند كه شهادتم مورد تصدیق خدا ورسول اوست ولى اگر جنازه ام را پیدا كردید مرا درزادگاهم رونیز علیابخاك بسپارید این جسد را آهسته بسوى جایگاه ابدى ومنزلگاه دایمى حمل وتشییع نمایید چون این شهید پدرومادر ندارد هنگامى كه جنازه ام را بسوى آرامگاه مى بریدتقاضا دارم تعداد ى شمع روشن كنید ودربالاى تابوتم گذارید تا آن شمعها جاى اشك پدرومادرم را بگیرد برادران‌عزیزم محسن وناصرشما كه مسئولیت خطیر پدرومادرم را به عهده داشتید ازشما تشكر مى كنم چون وظیفه خود را خوب انجام دادید همانطور ى كه مى خواستید دامادیم را با شكوه وجلال‌برگزار نمایید این هم یك نوع دامادى است عاشق به معشوق خود رسید وبه لقاءالله وبه حجله گاه ابدى هجرت نمود ازشما مى خواهم عزایم را با شكوه برگزار كنید نمى گویم گریه وشیون بلكه شاد ومسرورباشید كه توانستید دراین برهه اززمان برادرى تربیت نمایید كه نماز وعبادت وزندگیش وشهادتش براى خدا باشد پس خدارا حمد وسپاس گویید برادران بهترازجانم محسن وناصر به مدت یكسال شبها ى جمعه برمزارم 4 شمع روشن كنید وشمادیگر برادرانم محمد رضا وحسین وخواهرم ازاینكه همیشه درزحمت بودید تشكر مى كنم وبرایم طلب بخشش ازخداكنید ازاقوام ودوستان مى خواهم كه ازدرگاه خداوندبرایم طلب عفو نمایند مدت زمانى براى شما عزیزان ایجاد زحمت نمودم شرمنده ام كه نتوانستم جوابگوى زحمات شما باشم بازبان بى زبانى ازشما كمال تشكر وقدردانى را مى نمایم وشما اى عزاداران حسینى كه مراتا آرامگاه بدرقه كردید قدردانى مى كنم واجر وپاداش شما سروران گرامى با سالار شهیدان امام حسین (ع) باشد برسنگر مزارم بنویسید
به حجله مى رود این تازه داماد جناح حق
  حنایش خون، پیامش خون، عروسش، همسرش هم ازدیرین شهادت بود، شهادت بود
والسلام گروهبان یكم مسعود كرمى پور نظری وجود ندارد

درصورتی که تصویر، اطلاعات و یا خاطره ای مرتبط با شهید در اختیار دارید با ما به اشتراک بگذارید

ابتدا دسته بندی محتوای ارسالی خود را مشخص نمایید نام: ایمیل: شماره تماس:

پاسخ دهید

ادرس ایمیل شما کاربر گرامی منتشر نخواهد شد.قسمت های ضروری و مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

متا سفانه قابل کپی نیست!