بستن

عملیات کربلای 8

استهبان در عملیات کربلای 8

نامنام خانوادگی
1رضااستخری
2حمید رضا خورسند
3حسینصادقی
4محمد علی قوس
5حبیب ملک زاده حقیقی
6اسداللهموسوی اصطهباناتی
7کریمکریمیان
8ابوالقاسمرضایی نژاد فلرد
9غلامحسینکزمانی (کبریایی)

رمز عملیاتیاصاحب الزمان (عج)
تاریخساعت 2/15 بامداد 66/1/18
مد ت عملیات5 روز
هدف عملیاتانهدام نیروهای دشمن وتحکیم مواضع به دست آمده در عملیات کربلای 4
تعداد رزمندگان292 نفر
تعداد شهید6 نفر
تعداد مفقود4 نفر
مجروان وجانبازان25 نفر
آزادگان0

یگانهای منهدم شده دشمن :

تیپهای 68 و65 نیروی مخصوص وتیپهای 106- 416- 29-117-73 از لشکر5 تیپهای 2و5 از گارد ریاست جمهوری

2 گردان کماندویی از لشکر محمد القاسم

غنائم :

ده ها دستگاه تانک و نقر بر

تعداد زادی انواع خودرو

تجهیزات منهدم شده دشمن :

-انهدام 60 دستگاه منهدم شده دشمن

-انهدام ده ها دستگاه تانک ونفر بر

-انهدام بیش از 24 تیپ و گردان مختلف از نیرو هی مخصوص وپیاده کماندویی وپیاده

بیش از12000 نفر کشته وزخمی و260 نفر اسیر

نیروهای عمل کننده :

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

© 2023 شهدا استهبان | . تمام حقوق برای شهدا استهبان محفوظ می باشد
متا سفانه قابل کپی نیست!