بستن

عملیات کربلای 5

استهبان در عملیات کربلای 5

رمز عملیاتیا زهرا(ع)
تاریخساعت یک بامداد 65/10/19
مد ت عملیات45 روز
هد فآزاد سازی شلمچه- جزایر بوارین- ام الطویل- فیامین- دریاچه بوبیان و کانال ماهی
تعد اد رزمند گان439 نفر
تعد اد شهید42 نفر
تعد اد مفقودین4 نفر
تعداد مجروحین وجانبازان125 نفر
آزادگان2 نفر

شهدای عزیز عملیات کربلای 5

ردیفنامنام خانوادگی
1شهید عزیز احمد آور
2شهید عزیز اسداللهاحراری
3شهید عزیز جواداختیاردار
4شهید عزیز ابراهیماردالی
5شهید عزیز محمد جوادافشار
6شهید عزیز علی اصغرامینا
7شهید عزیز ابراهیمانصافی
8شهید عزیز ابراهیمبهرامی
9شهید عزیز ابراهیمپاکدامن
10شهید عزیز نوراللهپیام
11شهید عزیز محمدرضاجعفری اصل
12شهید عزیز محمد رضاجعفریان
13شهید عز حسینجمشیدی
14شهید عزیز عبدالمطلبجنگلی
15شهید عزیز حسینجنگلی
16شهید عزیز محمد رضاجوهری
17شهید عزیز محمد حسینجوکار
18شهید عزیز صمد خسروی
19شهید عزیز علی نقی (جواد)ذبیحی
20شهید عزیز عباس رشیدی اصطهباناتی
21شهید عزیز داریوش رنجبر
22شهید عزیز سرداررنجبر
23شهید عزیز علیزارع
24شهید عزیز علی اکبر شیبانی
25شهید عزیزعبداللهصادقی
26شهید عزیز رسولصفایی
27شهید عزیز علیعالی نژاد
28شهید عزیزحسنعبادی
29شهید عزیز محمد حسینعبدالله زاده
30شهید عزیز نادعلی غلامی
31شهید عزیز محمد حسینفقیهی
32شهید عزیز جواد قاسمی
33شهید عزیز محمد حسینمحمدی
34شهید عزیز علی اصغر محمدی
35شهید عزیز اسماعیل مروت
36شهید عزیز محمد تقیمفتاح
37شهید عزیز سید محمد هادی (سید ضیا)میرفیاض
38شهید عزیز شهراممیرشکاری ایجی
39شهید عزیز ابراهیمنسیم
40شهید عزیز حمید رضانصر الله زاده
41شهید عزیز غلامرضانورایی
42شهید عزیز محمد جعفرهاشم پور
43شهید عزیز قادرهدایتی
44شهید عزیز محمد کارگر
45شهید عزیز ابراهیمکشوری
46شهید عزیز غلامرضاکمالدار

منطقه عمليات كربلاي 5
منطقه عملياتي شلمچه كه در جنوب شرقي شهر مهم بصره قرار گرفته و تقريبا نزديك ترين محور وصولي به اين شهر به شمار مي آيد، به مناطق و محورهاي زير محدود مي باشد:
از شمال، به آب گرفتگي جنوب زيد.از شرق، به دژ مرزي ايران و عراق.از جنوب، به رودخانه اروند و اروند صغير.از غرب، به كانال زوجي و شهرهاي تنومه و الحارثه.
اين منطقه از تعداد زيادي نهر، كانال، خاكريز، جاده وموانع طبيعي و غير طبيعي تشكيل شده است كه همه آن ها در بخش شمالي اروند قرار دارند.همچنين، آب گرفتگي هاي متعددي در اين منطقه وجود دارند كه از سوي ارتش عراق به عنوان موانعي در مقابل هر گونه نفوذ قواي جمهوري اسلامي ايجاد شده اند.

** استعداد دشمن
منطقه عملياتي در حوزه پدافندي سپاه سوم عراق بود و سه لشكر 11 پياده، 5 مكانيزه و 3 زرهي در اين منطقه مستقر بودند. با شروع عمليات، تعداد ديگري از لشكرهاي عراق به تدريج در منطقه عملياتي حضور يافتند.

** استعداد رزمندگان سپاه و بسيج
براساس اطلاعات موجود، 200 گردان نيرو زير نظرقرارگاه خاتم الانبياء به عنوان قرارگاه مركزي در اين عمليات حضور داشتند.
قرارگاه كربلا تحت فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء هدايت (لشكر 25 كربلا/ لشكر 41 ثارالله عليه‌السلام/ لشكر 31 عاشورا/ تيپ مستقل 33 المهدي (عج)/ تيپ مستقل 18 الغدير/ تيپ مستقل 48 فتح) را برعهده داشت.
قرارگاه نجف تحت فرماندهي قرارگاه خاتم الانبياء هدايت نيروهاي (لشكر 17 علي بن ابي طالب عليه‌السلام/ لشكر 5 نصر/ لشكر 105 قدس/ لشكر 155 ويژه شهدا/ لشكر 21 امام رضا عليه‌السلام/ تيپ مستقل 57 حضرت ابوالفضل عليه‌السلام/ تيپ مستقل 12 قائم (عج)) را برعهده گرفت.
قرارگاه قدس تحت فرماندهي قرارگاه خاتم الانبيا هدايت نيروهاي (لشكر 27 محمد رسول الله / لشكر 7 ولي عصر (عج) / لشكر 8 نجف اشرف / لشكر 14 امام حسين عليه‌السلام / لشكر 32 انصارالحسين عليه‌السلام/ تيپ مستقل 44 قمربني هاشم عليه‌السلام) را عهده دار شد.
گردان مستقل 38 زرهي ذوالفقار، تيپ 20 زرهي رمضان و تيپ توپخانه 15 خرداد تحت امر قرارگاه خاتم الانبياء بودند و در مجموع، 24 گردان توپخانه، آماده آتش وجود داشت. در جريان عمليات نيز قرارگاه عملياتي نوح و تيپ هاي مستقل 110 خاتم الانبياء و22 بدر به نيروهاي عمل كننده ملحق شدند.

** شرايط دشمن در شلمچه
دشمن با توجه به اهميت منطقه ، زمين شرق بصره را مسلح به انواع موانع و استحكامات كرده بود و با رها كردن آب در منطقه ، انجام هرگونه عملياتي را غير ممكن ساخته و فضاي امني را براي خود به وجود آورده بود تا بتواند حركت هر نيروي مهاجم را پيش از دستيابي به خط اول خود سركوب كند.
اولين خط دفاعي دشمن ، دژي بود كه در يك سمت آن ، سنگرهاي بتوني براي استراحت نيرو و در سمت مقابل ، سنگرهاي ديده باني و تيربار با مهمات آماده و سنگرهاي تانك احداث شده بود. اين دژ، دشمن را از موقعيت ممتازي براي اشراف و تسلط كامل بر منطقه برخوردار مي كرد.
پشت خط اول ، چند موضع هلالي شكل احداث كرده بود كه قطر هر يك به 300 تا 400 متر و ارتفاع آن به 5 تا 6 متر مي رسيد. پشت مواضع هلالي، براي تردد و استمرار تانك، جاده ساخته شده بود و به اين وسيله تانك مي توانست با استقرار روي مواضع مشخص شده ، كل منطقه درگيري را زيرپوشش گلوله مستقيم و تيربار قرار دهد.
دومين خط دشمن به فاصله 100 متر از خط اول و به موازات آن احداث و سيل بندي به عرض 205 متر و ارتفاع 4 متر كه داراي موضع پياده ، كانال مواصلاتي و مواضع تانك بود. اين سيل بند از جنوب جاده شروع مي شد و به سمت اروند ادامه داشت.
سومين خط دشمن ، خاكريزي بود به موازات خط دوم و داراي مواضع پياده و تانك كه جلوي آن ، كانال متروكه اي به عرض 4 و عمق 2 متر احداث شده بود.
چهارمين رده دشمن پشت نهر دوعيجي قرار داشت و شامل نهر، دژ و چندين موضع هلالي پي درپي كه بر توانايي دشمن براي مقابله و دفاع مي افزود.
پنجمين رده دشمن پشت نهر جاسم قرار داشت ؛ ضمن آنكه در حد فاصل خط چهارم و پنجم ، قرارگاه هاي دشمن بويژه قرارگاه تاكتيكي سپاه سوم (مقر فرماندهي لشكر 11) ، داراي مواضع مستحكمي بود و پدافند مستقل داشت. پس از خط جاسم تا كانال زوجي ، مركز توپخانه ، لجستيك و عقبه لشكر 11 قرار گرفته بود و رده ششم و هفتم دشمن شامل كانال زوجي و مثلثي هاي غرب كانال زوجي بود.
درمنطقه شلمچه ، دشمن زمين را به شكل پنج ضلعي درآورده بود كه از استحكامات بسيار پيچيده اي برخوردار بود.

** حملات شيميايي دشمن بعثي
به دليل مقاومت وصف ناپذير رزمندگان در برابر پاتك هاي سنگين ، عراق به مدت 2 ماه اقدام به حملات شيميايي بسيار گسترده با گاز خردل كرد كه حتي مناطقي از حومه شهر آبادان و خرمشهر را نيز دربر گرفت.

**نتايج عمليات كربلاي 5
عبور از موانع نفوذ ناپذير دشمن در شرق بصره و حضور در حومه اين شهر به گونه‌اي اهميت يافت كه متعاقب اين عمليات:
-موقعيت سياسي و نظامي‌عراق تضعيف شد و در نتيجه حملات گسترده اين كشور به مراكز اقتصادي، صنعتي و مسكوني ايران بار ديگر آغاز شد.
– اوضاع جبهه هاي نبرد به سود قواي نظامي‌ايران تثبيت شد و سپاه پاسداران يكي از ارزنده ترين تجارب نظامي‌خود را كسب كرد.
– تلاش‌هاي بين‌المللي براي پايان دادن به جنگ افزايش يافته و به تصويب قطعنامه 598، كه در آن براي اولين بار تا حدودي نظريات جمهوري اسلامي‌ايران لحاظ شده بود، در شوراي امنيت سازمان ملل انجاميد.
– حضور گسترده نظامي‌امريكا و متحدين او در خليج فارس آغاز شد و يكي از هواپيماهاي مسافربري ايران توسط ناوگان امريكا ساقط گرديد.

**مناطق و تاسيسات آزاد شده
12 كيلومتر پيشروي به طرف بصره و آزاد كردن 150 كيلومتر مربع.آزاد سازي پاسگاه هاي بوبيان، شلمچه، كوت سواري و خين.آزاد سازي 14 كيلومتر از جاده آسفالته شلمچه – بصره.آزاد سازي جزاير بوارين، فياض و ام الطويل.آزاد سازي 11 قرارگاه تيپ ارتش عراق.آزاد سازي روستاهاي خرنوبيه، سعيديه، حنين، سليمانيه، هسجان، جاسم.عبور از كانال ماهي ، نهر دوعيجي و جاسم.استقرار در 10 كيلومتري بصره و تصرف درياچه بوبيان و بخشي از كانال ماهي.

** تلفات و تجهيزات منهدم شده دشمن
بيش از 42 هزار كشته و زخمي و اسير از ارتش عراق ؛ انهدام80 فروند هواپيما.700 دستگاه تانك و نفربر.250 قبضه توپ صحرايي و ضد هوايي.صدها قبضه انواع ادوات نيمه سنگين.1500 دستگاه خودرو.400 دستگاه انواع ادوات مهندسي و رزمي.مقدار زيادي سلاح سبك و مهمات.
در اين عمليات 81 تيپ و گردان مستقل دشمن منهدم و 24 تيپ و گردان مستقل نيز آسيب كلي ديدند و تعداد 40 هزار نفر كشته يا زخمي‌و 270 نفر نيز اسير شدند.

** شهادت سرداران سپاه و بسيج
در اين‌ عمليات‌ بزرگ‌ و طولاني‌ كه‌ با سنگين‌ترين‌ و بيشترين‌ پاتك‌هاي‌ دشمن‌ توام‌ بود، چندين‌ تن‌ از فرماندهان‌ برجسته‌ ايراني‌ مانند «حسين‌ خرازي» فرمانده‌ لشكر14 امام‌ حسين از اصفهان، «يدالله‌ كلهر» قائم‌مقام‌ لشكر 10 سيدالشهدا از استان تهران، «حجت‌الاسلام‌ والمسلمين‌ عبدالله‌ ميثمي» مسؤ‌ول‌ حوزه‌ نمايندگي‌ حضرت‌ امام در قرارگاه‌ خاتم‌ الانبيأ، اسماعيل‌ دقايقي‌ فرمانده‌ لشكر9 بدر، هاشم‌ اعتمادي‌ فرمانده‌ تيپ‌ امام‌ حسن، محمدعلي‌ شاهمرادي‌ فرمانده‌ تيپ‌44 قمر بني‌هاشم، حاج‌ قاسم‌ ميرحسيني‌ قائم‌مقام‌ لشكر41 ثارالله، محمد فرومندي‌ قائم‌مقام‌ لشكر5 نصر و نوري قايم مقام لشكر 27 محمد رسول الله و تعدادي از فرماندهان رده هاي مقاومت و گردانهاي بسيج و سپاه و هزاران نفر از رزمندگان اسلام به‌ شهادت‌ رسيدند.

متا سفانه قابل کپی نیست!