بستن

عملیات نصر6

عملیات نصر 6

عمليات نصر 6 در تاريخ دهم مرداد 1366 با رمز مبارك يا اباعبداللَّه الحسين(ع)، به منظور پاسخگويي به شرارت‏هاي آمريكا در خليج فارس و همسويي با آمادگي مدافعان خليج فارس و با هدف انهدام نيروهاي دشمن و بيرون راندن بقاياي آنها از منطقه عملياتي ميمك، توسط رزمندگان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران اجرا شد.
نيروي زميني، در مرحله پاياني پاكسازي غرب كشور از وجود نيروهاي بعثي، با عبور از ميدان‏هاي مين، تله‏هاي انفجاري و…، ارتفاعات بسيار حساس ميمك رامورد تهاجم خود قرار داده و آن ارتفاعات را به تصرف خود درآوردند. در اين عمليات 2 فروند هواپيما، 17 دستگاه تانك و نفربر، 6 فروند هلي‏كوپتر و صدها دستگاه خودرو دشمن منهدم و 2500 نفر كشته و 120 نفر از قواي بعث به اسارت گرفته شدند. در اين ميان موقعيت رزمندگان اسلام، پس از دفع پاتك‏هاي دشمن كه چند روز به طول مي‏انجامد، با مقاومت تمام، حفظ و تثبيت مي‏شود و اين عمليات با دستاورد مطلوب خود، پاسخ مناسبي بر جنايت‏هاي استكبار و سرسپردگان آنها مي‏گردد.

عمليات نصر6 با رمز يا عبدالله الحسين (ع)از سوي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران با موفقيت انجام شد . هدف از اجراي اين عمليات انهدام نيروهاي دشمن و بيرون راندن بقاياي آنان از منطقه عملياتي ميمك بود . تجهيزات و يگانهاي منهدم شده در اين عمليات دو فروند هواپيما ، 17 دستگاه تانك و نفر بر ، شش فروند بال گردان ، چندين قبضه توپ و هم چنين انهدام تيپ هاي 36پياده ، 700زرهي ، 17مكانيزه و تيپ كماندويي سپاه چهارم را شامل مي‏شد .
یکی از سلسله عملیات‌های نصر که بیشتر در محور‌های جبهه شمالی و میانی انجام می‌شد، عملیات «نصر 6» در محور «میمک» بود. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به حضور و تسلط قابل توجه خود در جبهه میانی جنگ، کار طرح و اجرای آن را به انجام رساند.

در یورش نیروهای ارتش به مواضع دشمن در بلندی‌های میمک، تیپ‌های 36 پیاده، و تیپ کماندویی سپاه چهارم ارتش عراق متلاشی شد. و تعداد 2620 نفر از نیروهای دشمن کشته و زخمی و اسیر شدند. همچنین در پی این حمله محدود، نیروهای ارتش ایران 2 فروند هواپیما، 17 دستگاه تانک و نفربر زرهی، چندین عراده توپ، 6 فروند بالگرد، صدها دستگاه خودرو و شماری سلاح سبک و نیمه سنگین دشمن را منهدم کردند.دستاوردها:
در اين عمليات2 فروند هواپيما،17 دستگاه تانك و نفربر،6 فروند هلي‌كوپتر و صدها دستگاه خودرو دشمن منهدم و2500 نفر كشته و120نفر از قواي بعث به اسارت گرفته شدند.
در اين ميان موقعيت رزمندگان اسلام، پس از دفع پاتك‌هاي دشمن كه چند روز به طول مي‌انجامد، با مقاومت تمام، حفظ و تثبيت مي‌شود و اين عمليات با دستاورد مطلوب خود، پاسخ مناسبي بر جنايت‌هاي استكبار و سرسپردگان آنها مي‌گردد.

خلاصه گزارش عملیات :

نام عمليات : نصر 6
زمان اجرا : 10/5/1366
رمز عملیات : يا اباعبدالله الحسین (ع)
مكان اجرا : منطقه عملیاتی بلندیهای میمک – محور میانی جنگ
تلفات دشمن (کشته ، اسیر و زخمی) : 2620
ارگان هاي عمل كننده : نیروهای ارتش جمهوری اسلامی
اهداف عمليات : انهدام و بیرون راندن نیروهای عراقی باقیمانده دشمن از منطقه عمومی میمک در محور میانی جبهه نبرد

نقشه عملیات  
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفاع مق
متا سفانه قابل کپی نیست!